ماشین جنگی

 

ماشین جنگی اولین تجربه ی بازی سازی ما در سال 1394 بود

با تمام نکات مثبت بازی ، ماشین جنگی به لحاظ درآمدی یک شکست تجاری محسوب می شد

تا جایی که دیگر هزینه های سرور را هم پوشش نمیداد

سرور ماشین جنگی اوایل سال 95 برای همیشه خاموش شد اما کاربران آن همچنان بعد گذشت سالها منتظر نسخه ی جدید آن هستند

به امید انتشار دوباره ماشین جنگی

 

ویژگی ها

چرا ماشین جنگی؟!