ماشین جنگی – انفجار

*اگر اهل چالش و بازی سخت نیستی ، حجم تو حروم نکن 🙂 🙂 *

لطفا با نظرات خودتون مارو در بهبود بازی کمک کنید

اگر دلتون هیجان می خواد  🔥💥🔥💥

اگر دلتون می خواد بدون هیچ محدودیتی ماشین بترکونین  🚗🚕🚙🚓

اینجا جای شماست

به دنیای سراسر آدرنالین CAR BLAST خوش اومدین …

ویژگی ها

چرا Car Blast ؟!