” قصر ” بازی جدید سازندگان هزار داستان : شهزاد و حکم لازم

 

بار دیگر در دنیای هزار و یک شب به همراه شهزاد سفر کنید این بار به همراه غول چراغ جادو

بازی سراسر رنگ و زیبایی

با دنیایی چشم نواز

موسیقی ایرانی

مراحل متنوع و جذاب

خلاصه حالشو ببرید 🙂 🙂

ویژگی ها

چرا قصر ؟!